Çesan A.Ş. - Çelik Hasır, Hazır Etriye, Güvenlik Çitleri, Jiletli Teller

1973 yılından beri üretimini yaptığımız ÇESAN Nervürlü Beton Çelik Hasırı (BSt 500 M - St IVb). Her cins betonarme yapı elemanlarında; plak ve kabuklarda, perdelerde, kiriş ve kolonlarda, sömellerde, asmolen döşemelerde, hatıllarda, beton yollarda, saha betonlarında, istinat duvarlarında ve demir kullanılan her yerde ÇEKME, BASINÇ VE KAYMA donatısı veya konstrüktif olarak, normal betonarme demiri yerine büyük bir tasarruf sağlayarak kullanabileceğiniz, yüksek mukavemetli bir betonarme demiridir.

Çelik Hasırın Tanımı

Günümüzde, ÇELiK HASIRlar Bst IVb veya enternasyonal  normlara göre Bst 50/55 (RK), karbonu düşük normal St I demirinin soğukta işlem görerek (soğuk haddeden geçirilerek) çekilmesi ve bu sırada özel olarak nervürlenmesi ile ÇELiK HASIR çubukları elde edilir. çekme sırasında tamburlara sarılan bu çubukların otomatik doğrultma ve kesme makinalarında istenilen boylarda kesildikten sonra elektronik programlı punto kaynak makinalarında dokunması sureti ile ÇELiK HASIRların imalatı yapılmaktadır. çelik Hasır üretimi TS 4559, DIN 488,BS 4483,ASTM-A 497 normlarına uygun olarak üretimektedir. Çelik Hasırlarda ve Hazır Etriyede kullanılan beton çelik çubukları (S 500) ile ilgili detaylar TS 708 de belirtilmiştir. Ayrıca St IV b çubuklar inşaatlarda hazır etriye olarakta kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili detayları hazır etriye sayfasında bulabilirsiniz.

 
 

Çelik Hasırın Kullanıldığı Yerler

 • Betonarme yapıların tabliyelerinde; kirişsiz döşemeler, nervürlü döşemeler, normal B.A. plaklar,
 • Münferid ve radya temellerde,
 • Perde ve istinat duvarlarında,
 • Beton pist, oto yol ve saha betonlarında
 • Metro ve tünel yapımında,(İstanbul Metrosunda kullanılmıştır).
 • Su yapılarında; baraj,kanal ve kanaletlerde,
 • Prefabrik yapı elemanlarında,
 • Endüstriyel yapıların çeşitli konstrüksiyonlarında,asma tavanlarda, çit v.s. yerlerde kullanılabilir.

 

Çelik Hasırın Önemi ve Sağladığı Üstünlükler:

Malzeme Tasarrufu

Projelendirme sırasında betonarme hesaplarda kullanılacak St IVb yüksek mukavemetinden dolayı, mevcut beton kesitinde normal demire (St I) kıyasla gerekli donatı miktarı azalmakta,dolayısı ile % 30 -% 40 kullanılacak demirde ağırlık tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca  demirde kesme esnasında meydana gelen zaiyatlar, proje bazında hasırların yerleştirilmesi bakımından 0`a inmektedir.

İşçilik ve Zamandan Tasarruf

ÇELiK HASIRların şantiyede kolay taşınabilir agırlıklarda oluşu nedeni ile montajı kolay ve çabuk olmaktadır. Normal demire kıyasla çubukların düzeltilip kesilerek hazırlanması ve baglanması yerine, muntazam aralıklarla teşkil edilmiş ÇELiK HASIRların tatbikatta montajı kısa zamanda olmakta dolayısı ile de işçilikten % 50 - % 60 tasarruf sağlamaktadır.

Uygun Donatı

Otomatik sistemlerle üretilen ÇELiK HASIR lar kalite üstünlüğünün yanı sıra, ölçü ve boyutlarda sağlanan hassasiyetten dolayı beton içinde homojen bir dağılım göstermekte ve montajında kalifiye elemana da ihtiyaç göstermemektedir.

Çelik Hasır ile Donatılmış Elemanlarda
Çatlaklar Kontrol Altına Alınabilir:

Yapıların dizaynında çatlak genişligi ve uzunluğu; korozyon, su yapılarında muhtemel olabilecek sızıntılar estetik açısından önemli bir yer oluşturmaktadır.ÇELiK HASIR ile donatılmış elemanlarda çatlaklar kontrol altına alınabilmektedir. Normal demir ile donatılan elemanlarda yük altında demir ve beton arasındaki aderans önceden çözülmekte, dolayısı ile çatlaklar oluşmaktadır. Çelik Hasır kullanılan elemanlarda yapılan araştırmalar sonucu normal olarak nervürsüz, kalın seyrek çubuklar yerine,daha yakın aralıklarla boyuna ve enine çubukların nervürlü ve kaynaklı olarak teşkil edilmeleri,beton içinde çubukların kaymasının önlendiği ve çatlakların giderildiğini göstermiştir.

Şantiyede Çelik Hasır

Çelik Hasırlar standard ebatlarda şantiyeye geldiğinde tiplerine göre ayrı ayrı istif edilmesinden dolayı park sisteminin uygulanmasında ve daha sonra projeye göre montaj edildiğinde hiç bir zaiyat söz konusu olmamaktadır.

Malzemenin Fiziksel Özellikleri

Metallerde, kritalleşme sıcaklıklarının altındaki sıcaklıklarda uygulanan deformasyon işlemi yani, "soguk deformasyon" diger bir deyişle"soguk çekme" malzemenin sertleşmesine, akma ve kopma mukavemetinin artmasına,buna mukabil kopma uzantısının azalmasına sebep olmaktadır.

Minumum akma sınırı: 5.000 Kg/cm 2
Minumum çekme dayanımı: 5.500 Kg/cm 2
Minumum kopma uzaması: % 5 - % 8
olarak TS 708`de belirtilmiştir.

Mamül Hazırlanışı

Çesan çelik hasır ve hazır etriyenin hammaddesi ST I kalitesinde,
düz demir olarak tarif edilen ST37 kalitesinde kangal demirdir.

Bu kangallar soguk çekme metoduyla plastik deformasyona tabi tutulurlar. Bu esnada moleküler yapısındaki düzenlemeyle mukavemet kazanırlar. Bu yolla düz demirin mukavemetini daha düşük çaplı ST IVb Çesan çelik çubuklarla elde etmek mümkündür.

1-SOGUK ÇEKME AŞAMASINDA KANGAL DEMiRDE YAPILAN DEGiŞiKLiKLER:

 • Soğuk çekme esnasında demirin üzerindeki sıcak haddelemede meydana gelen kabuklar temizlenir.
 • Fitilli ve gözenekli (kalitesiz) demirler ayrılır.
 • inşaatlarda düz demir kullanılırken kabukların temizlenmesi,fitilli ve gözenekli demirlerin ayrılması imkansızdır.
 • Kangal demirler soğuk çekmeye hazır vaziyete getirilirler.
 • Çekme işlemiyle birlikte aderans arttırıcı nervür işlemi gerçekleştirilir.
 • Çekme işleminden sonra hazırlanacak çelik hasır ebatlarına göre boy ve en çubukları kesilir; kaynaklama işlemi için hazırlık yapılmış olur.
Betona Neden Donatı Konur?

Örnek olarak bir kalası yüklediğimiz zaman sehim, yükün ve açıklıgın artması ile fazlalaşır. Yük sebebi ile kalasın kesiti içinde üstte basma, altta çekme kuvvetleri doğar. Ahşap ve çelik gibi malzemelerde taşıma gücü, çekme ve basma kısımlarında aynı oldugundan bu sınır aşılmadıkça yük rahatlıkla taşınmış olur.

Teçhizatı olmayan bir beton plakta ise durum başkadır. Fazla bir yük taşımadan hemen kırılır, çünkü betonun çekme mukavemeti çok azdır. Buna karşılık basınç mukavemeti fazladır. Beton demirinin bilhassa çelik hasırın çekmeye olan mukavemeti çok fazladır. Böyle bir donatı betonun çekme kısımlarına konduğu zaman basınç mukavemeti çok olan beton ve çekme mukavameti yüksek olan demir ile taşıyıcı bir betonarme sistemi meydana getirilmiş olunur.

Özel nervürlerle beton içerisinde yüksek bir aderansa sahip olduğundan normal bir betonarme demiri gibi uçlarında kanca yapılmasına lüzum yoktur. Çubuklar yüksek mukavemetli punto kaynakla birleştirildiğinden, hem bu durum hem de özel nervürleri sayesinde çelik hasır, beton ile birlikte mükemmel bağdaşıp iki malzemenin en iyi bir şekilde müşterek çalışmasını temin eder.

DONATI KESİT TABLOSU

Çelik Hasırların İsimlendirilmesi

 Çelik hasırlar iki tipe ayrılırlar:

1-Kare gözenekliler.Q HASIRLARI


 

2-Dikdörtgen gözenekliler.R HASIRLARI

Q ve R hasırları ayrıca boy ve en çubuk aralıklarına ve çubukların çaplarına bağlı olarak mukavemetlerine göre numaralandırılırlar.

ÖRNEK:

BOY ÇUBUK ÇAPI
EN ÇUBUK ÇAPI
BOY ÇUBUK ARALIĞI
EN ÇUBUK ARALIĞI
7,5 mm
7,5 mm
150mm
150mm

7,5 mm çap ve 150 mm boy çubuk aralıgı için kesit tablosuna bakıp kesiştikleri haneden kesit alanı bulunur: 2.95 cm 2/m

En çubukları içinde aynısı yapılır.Aynı çap ve en çubuk aralığı oldugundan kesit alanı 2.95 cm 2/m Bu çelik hasır Q 295/295 ismini alır. Açılımı ise 7,5.7,5.150.150`dir.

 Eger boy çubukları çift ise 7,5 mm çap ve 150d (çift) çubuk aralıgı için kesit tablosuna bakıp kesiştikleri haneden kesit alanı bulunur.: 5.89 cm 2/m

En çubuk aralıgı ve çapı yukarıdaki örnekteki gibi ise, bu çelik hasırın ismi: Q589/295 açılımı ise 7,5d.7,5.150d.150`dir.
 

DONATININ HAZIRLANMASI

ÇELİK HASIR BİNDİRME PRENSİPLERİ

ÇESAN DEPO HASIRLARI LiSTESi
 

HASIR AĞIRLIĞI BULUNMASI

Ağırlık tablosundaki değerler seçilen çaptaki bir demirin bir metreye belirli aralıkta dizildiği zamanki ağırlığını verir.

ÖRNEK:

 6 mm bir demirin metre ağırlığı 0.222 kg`dır. 1 m`ye 15 cm arayla dizilirse bu demirlerin toplam ağırlığı:

 100 cm/15 cm =6.66X0.222 =1.479 veya 1.48 tablodaki değer bulunur. Bu ağırlık tek bir yöne dizildigi zamanki değerdir. Hasır m 2 ağırlığını bulmak için bu değer iki katı olur. 1.48 X 2 = 2.96 Kg/m 2 Bu değer HASIR LiSTESi TABLOSUndaki m2 değerini verir.

Hasır Aralığı

Hasır agırlıkları m2/Kg degerini ebatlarla çarparak bulunmaz. Hasırdaki çubuk adetlerine göre tespit edilir.

Q 188/188 tipi 6.6.150.150, 5 mt boyunda 2.15 m eninde standart bir hasırın ağırlığı:

Boy çubuk Adedi : 14 En çubuk Adedi : 33
Boy çubuk Boyu : 5 En Çubuk Boyu : 2.15
Ağırlık Kg/m : 0.222 Ağırlık Kg/m : 0.222
Boy çubuk Kg : 15.54 En çubuk Kg : 15.75

Hasır ağırlığı : 15.54 + 15.75 = 31.29 Kg. Hasır listesi tablosundaki hasır Kg`nı verir.

Halbuki m 2 agırlıgı olan 2.96 Kg/m 2 X 5 m X 2.15 m olarak yapılsaydı 31.82 Kg/Hasır çıkacaktı.

Detaylı hesaplarda çubuk agırlıklarından yola çıkmak daha ciddi bir sonuç verecektir. m 2 agırlıkları daha pratik oldugu için tercih edilebilir.
 

NERVÜRLÜ VE DÜZ INSAAT DEMIRLERI METRAJ TABLOSU

Çap(mm)
mt/kg
12mt/kg
8 mm
0.395
4.750
10 mm
0.617
7.404
12 mm
0.888
10.656
14 mm
1.208
14.496
16 mm
1.578
18.936
18 mm
1.998
23.976
20 mm
2.466
29.592
22 mm
2.984
35.808
24 mm
3.551
42.612
25 mm
3.853
46.236
26 mm
4.168
50.016
28 mm
4.834
58.008
30 mm
5.549
66.588
32 mm
6.313
75.756
36 mm
7.990
95.880
40 mm
9.865
118.380

 

Hazır Etriye

Betonarme kolon ve kirişlerde kullanılan enine donatıya etriye denir. Yer aldığı elemanın kesitine bağlı olarak dikdörtgen, kare, çokgen ve çember şeklinde bükülmüş ince çubuk veya hasır donatıdır.

Etriye, herşeyden önce, donatı kafesinin montajında ve yerleştirilmesinde yaş beton içinde stabilitesini sağlamak için gerekli ve vazgeçilmez bir elemandır.Etriye, eğilme donatısının yerel burkulma mukavemetini artırmak için de gereklidir.Etriye, sık aralıklarla kullanıldığı zaman, sargı (kuşaklama) görevi yaparak, betonarme elemanın kesme mukavemeti yanında eğilme mukavemetini de arttırır; elemanlara daha büyük plastik şekil değiştirebilme özelliği kazandırır; eleman ve yapı sünekliliğini arttırır.

Betonarme elemanının kesme ve kesme-eğilme mukavemetini sağlayabilmek için gereklidir; betonarme kesitin özellikle son limit duruma yakın zorlanmalarında yapının bütünlüğünü korumakta çok önemli bir elemandır; deprem hasarlarının pek çoğu ya etriye yetersizliğinden, ya da hatalı ve eksik düzenlenmiş etriyelerden kaynaklanır.

 

**Kesme kuvveti donatısı olarak etriyelerin  kullanılmasının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a)Eğik çekme gerilmelerinin kiriş ekseni boyunca yayılı olması nedeniyle ,belirli aralıklarla düzgün yerleştirilen etriyeler, etkinin karşılanması bakımından uygundur.

b)Eğik çekme gerilmeleri ile belirli açı yapan etriyeler kesme kuvvetinin işaretinin değiştiği durumda da uygundur.

c) Etriyeler kiriş boyuna donatısını betona bağlayarak bunların kesme kuvvetinin karşılanmasıdaki perçin etkisini arttırırlar.

d)Kesme kuvvetinin karşılanmasında ortaya çıkan beton basınç kuvvetleriyle beraber kafes sistem etkisi oluştururlar.

e)Eğik çekme gerilmelerinden dolayı ortaya çıkan çatlakları sınırlayarak kesme kuvvetinin bir kısmının agrega sürtünmesi ile taşınmasını sağlarlar.

f)Özellikle sık kullanılan etriye durumunda betonun yanal şekil değiştirmesini sınırlandırarak betonun hem dayanımını ve hem de sünekliliğini arttırırlar

**Prof. Zekai Celep-Prof. Nahit Kumbasar Betonarme Yapılar kitabından Sayfa 209 6.1.2. Kesme Kuvveti Donatılı Kirişin Davranışı bölümünden alınmıştır


Etriye Malzemesi, Çapı ve aralığı

Betonarme eleman açısından en uygun etriye donatısını tasarlayıp düzenlemek esastır. Bunun için etriye çeliği kalitesi, etriye çapı ve aralığı tasarımcının elindeki değişkenlerdir. Etriye, yumuşak çelik (S220) ve yüksek mukavemetli çelik (S 420 ve S500) çubuklardan ve çelik hasırdan (M500) yapılır. Kalın çaplı etriye, rijitliği ile, donatı kafesinin montaj ve beton dökümü esnasındaki stabilitesini artırır; bu yüzden fazla ince çaplardan kaçınılır. Bununla beraber, donatı kafesinin stabilitesini sağlanmak kaydı ile işlemesi kolay, dolayısıyla işçilik kalitesi daha yüksek, kesme ve eğilme mukavemetine katkısı daha iyi, çatlak kontrolünü sağlamakta çok daha uygun olması gibi nedenlerle, ince çaplı sık etriye, kalın çaplı geniş etriyeye tercih edilir. Etriye aralığı, elemanın yapıdaki zorlanma şekline (kolon, kiriş) ve etriyeden beklenen işleve (basit etriye, sargı donatısı) baglı olarak değişir. Her durumda, elemanın hesabında kullanılan teori ve kabulleri geçersiz kılacak derecede büyük aralıklı olmaması gerektiği gibi, montajı, beton dökümü ve uygun şekilde yerleştirilmesini sağlayacak ölçüde aralıklı olmalıdır. Geniş aralık, etriyenin yalnız montaj amaçlı olarak gerektigi durumlarda, gereğinden sık aralık ise kuşatma (sargı) bölgelerinde (düğümler ve düğümlere komşu bölgelerde) karşımıza çıkar.

Kayma Donatısı Olarak Etriye

Etriye, çatlamış beton elemanın dağılmasını önleyerek ve bütünlüğünü sağlayarak ona kayma ve eğilme mukavemeti kazandırır. Bu amaçla, yani elemana kesme-kayma mukavemeti sağlamak için kullanıldığında basit etriye adını alır. özellikle kolonlarda, boyuna donatının lokal burkulmasını azaltarak stabilitesini sağlar. Basit etriye aralığı, donatı kafesi ile birlikte çatlamış beton elemanın bir kafes sistem gibi çalışmasını sağlayacak şekilde küçük olmalı, ama elemanın küçük boyutundan ve 20 cm den daha büyük olmamalıdır.

Etriye kesme mukavemetine katkısı son limit durum hallerinde etkin olarak devreye girer; bu durumda etriyenin miktarı (kapasitesi) önemlidir. Kayma mukavemeti açısından etriye oranı,


                                    f  ctd

                       p = 0.30-------                                  (1)

                                    f  yvd
den ve kayma hesabının gerektirdiği miktardan az olmamalıdır; burada f ctd betonun hesap çekme mukavemeti, f yvd ise etriye donatısı hesap mukavemetidir.

Beton cinsi aynı kalmak kaydı ile, yüksek mukavemetli çelik kullanılması halinde gerekli etriye donatısı oranının
( p s500 ) yumuşak çelik için gerekli etriye donatısı oranına ( p s220) nispeti:

                      p s500   f y,220

                          ------ =    --------       = 0.44        (2)

                      p s220   f y,500bulunur; f y sözkonusu çeliğin akma mukavemetini gösterir. Bunun anlamı, minumum koşullar karşılanmak kaydıyla yumuşak çelik yerine, yüksek mukavemetli S500 çeliği kullanılması durumunda ise %56 daha az kesit kullanılabilecek demektir; miktar bakımından, bu aynı ölçülerde tasarruf anlamına da gelir.

Kuşatma Donatısı Olarak Etriye (Sargı)

Etriye, kuşatma (confining) amacıyla kullanıldığında halka etriye, ya da kısaca sargı adını alır. Deprem bölgelerinde inşa edilen çerçeve yapıların kuşatma (sargı) bölgelerinde çok donatı çıkar, donatı aralıkları beton yerleştirilmesini zorlaştıracak değerlere düşer. Kaliteli donatı (S500) kullanılması:

 • Kuşaklama etkisi devam ettirilerek donatı aralıklarını nispeten açmaya imkan verir; bu beton yerleşimine rahatlama getirir, dolaylı olarak kalite yüksekliği sağlar.
 • ince donatı işçilik kolaylığı sağlar ve keza dolaylı kalite getirir.
 • Yüksek mukavemetli çeliğin akma limitinin yumuşak çeliğe göre çok daha yüksek olması nedeni ile betonun yanal genişlemesini engelleme özelliği de daha yüksektir.

 

 • SIFIR FiRE
 • iSTENiLEN ŞEKiLDE , CAD -BİLGİSAYAR KONTROLUNDA ÜRETİM
 • BiLGiSAYAR KONTROLÜNDE ÖLÇÜLENDiRME
 • HATASIZ ÖLÇÜ SAYESiNDE KiRiŞ VE KOLONLARDA PASPAYI AYARLARININ OTOMATiK AYARLANMASI
 • NERVÜRLÜDÜR , ADERANS KUVVETi YÜKSEKTiR
 • KALiTELi İŞÇiLiK SAĞLAR
 • 135derece BÜKÜMLER STANDARTTIR
 • IŞÇiLiK VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLAR
 • ÜRETiM BAZINDA LABORATUAR KONTROLÜNDEDİR
 • KALiTELi, YÜKSEK MUKAVEMETLİ MALZEME (STIVb)
 • UCUZ ALACAK KADAR ZENGIN DEĞiLiZ !

 

Çivi Üretim Programı

 

Çivi üretim programımız genelde inşaatlarda kullanılan inşaat çivilerini kapsamaktadır.
Paketler 25 kg lık mukavva kutulardadır.

 

Güvenlik Amaçlı Bahçe Çitleri

Kullanım Yerleri
• Belediye park ve bahçeleri
• Depolar
• Fabrika bahçeleri
• Hayvanat bahçeleri
• Kamyon ve kamyonet kasaları
• Yük asansörleri
• Mağaza içi separatör
• Balkon korkulukları
• Miting bariyerleri
• Şantiye güvenlik separatörü
• Spor sahaları ve futbol stadyumları
• Karayollar› (heyelan bariyeri olarak kullanılır)

 

Küçük Gözlü Kafes Hasırları

Kullanım Yerleri
Park ve Bahçeler, Depolar, Hayvan Kafesleri, Kamyon ve Kamyonet kasaları, Yük Asansörleri, Tekerlekli Yük Sepetleri, Balkon Korkulukları, fiantiye Güvenlik Korkulukları, LPG Tankı ve Petrol Tanklarının Etrafı.


 
 
Ebatlar
Göz aralığı (mm)
Çubuk Çapı (mm)
Ağırlık / Adet
(Boy/En)
Boy
En
Boy
En
Kg
 
1000 / 2000
50 50 3 3 5
50 50 4 4 8
50 50 5 5 11
30
30
2.7
2.7
7
20
20
2.3
2.3
6

 


 


Bombeli Bahçe Çitleri

Bombeli halde ebatlar (cm)
Çubuk kalınlığı 4.5 mm
 
En
Boy
Bombe
Adedi
No. 1
100
250
2
No. 2
150
250
3
No. 3
200
250
4

YESiL RENKTE OLUP iÇi GALVANiZ KAPLAMADIR

DEKORATiF BAHÇE ÇiTLERi

 
Göz aralığı mm) Uzunluk Yükseklik Çap
50X50 25MT 150CM 2,5MM
50X100 25MT 150CM 3MM

YESiL

 

Jiletli Tel - YENİ ÜRÜN

JİLETLİ TELLER - JİLET TİPLERİ - TEL KALINLIĞI - JİLET KALINLIĞI - JİLET UZUNLUĞU - JİLET ENİ - JİLET ARALIĞI

İletişim Bilgileri

ÇESAN YÜKSEK KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
Dudullu Çekmeköy Yolu, No: 74, 34773 İstanbul
Tel: (0216) 364 14 80 (5 Hat)
Fax: (0216) 364 07 72 - 364 48 02
www.celikhasir.info

Bu sayfa 69696 defa görüntülenmiştir.
 

SAYFA BAŞINA DÖN                                FİRMA - ÜRÜN TANITIMLARI SAYFASINA DÖN