Yapı Teklif Verileri

 

 
 

Kolay Erişim

 
 
destek@bedavahizmet.com adresini MSN Messenger listenize eklemek için tıklayınız
 

Duyurular

 

YapıTeklif.com dan büyük KAMPANYA!!!...
İş ve talep sahiplerinin iletişim bilgilerine anında erişim fırsatı
ALTIN ÜYELİK...
Yıllık 50 TL
Üstelik Garanti Bankası kredi kartlarına 5 Taksit fırsatıyla
Detaylı bilgi için tıklayın...İnsan Kaynakları servisimiz hizmetinizde... İnşaat sektörüne yönelik iş ilanları ve özgeçmiş (CV) bankası için tıklayınız.

Firma - Ürün - Hizmet tanıtım sayfalarımız hizmetinizde... Bilgi için tıklayınız.

Değerli yazarlardan inşaat sektörüyle ilgili makaleleri yayınladığımız makaleler bölümümüz yayına girmiştir.

 
 

TEKLİF VERMEK İÇİN

 

 BİZİMLE ÇALIŞMAK İŞ/MALZEME TALEPLERİNE TEKLİF VERMEK İSTEYEN

Kaba ve ince inşaat işlerinde görev almak üzere taşeron firma ve ustalar, yapı malzemecileri, müteahhit, serbest çalışan iç mimar, mühendis, mimar, proje veya çizimle uğraşanlar; sistemimize BEDAVA üye olmak için tıklayınız.

 
 

LINK Değişim Programı

 
ArteYapi.com
İnşaat projeleri ve müteahhitlik hizmetleri

YapiBox.com
YKS, Kapı otomasyon, alüminyum korkuluk, paslanmaz çelik korkuluk ve küpeşte, pvc doğrama sistemleri

TatilUcakOtel.com
Tatil, otel, tatil bölgeleri, gezilecek yerler

Kooperatife Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

a)KOOPERATİFE ÜYE OLURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-Kooperatifin bölgesel bir üst birliğe üye olup olmadığına bakın. Çünkü bu
sistemde gelişmiş bir denetim mekanizması bulunur. 

2-Kooperatif arsasının kooperatif adına tapulu ya da tahsis belgeli olup
olmadığına bakmalısınız. 

3-Kooperatife ait arsanın imar durumunu inceleyin, imarı yoksa üye olmayın. 

4-Bir kooperatife üye olduktan sonra işlerin nasıl yürütüldüğünü takip etmek için
yılda bir yapılan genel kurul toplantılarına düzenli olarak katılın. 

5-Kooperatif aidatlarını elden vermek yerine banka hesabına yatırın. Dekontları
saklayın. 

6-Yönetimde bulunan kişilerin yakın evrelerine ucuz devir gibi yollarla çıkar
sağlayabileceklerini düşünerek uyanık olmanızda da ayrıca fayda var.


b)KOOPERATİF ORTAKLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1A- KOOPERATİFE NASIL ORTAK OLUNUR?

1. Kooperatife ortak olma yolları

- Bir kooperatif kurarak ortak olma 

- Daha önce kurulmuş olan bir kooperatife sonradan ortak olma 

- Kooperatif ortaklarından birinin ortaklık payını devralmak suretiyle ortak 
olma 

- Miras yoluyla ortak olma 

-Taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortak olma 


2. Kooperatif ortaklığına girme şartları 

- Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,

- Yazılı olarak kooperatif yönetim kuruluna başvurmak,

- Varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmek,

- Gerekli sermaye payını taahhüt etmek ve dörtte birini peşin ödemek,

- Ana sözleşmelerle getirilen diğer şartları taşımak.


3. Kooperatiflerle ilgili bazı hususlar 

- Kooperatiflerde yedek ortaklık yoktur.

- Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısının genel kurulca 
belirlenmesi zorunludur 

- Sonradan ortaklığa kabul edileceklerden bir fark alınması, mevcut ana 
sözleşmelere göre genel kurul kararı ile mümkün olabilmektedir. Bu konuda yönetim kurulu yetkili değildir.

4. Ortak olurken dikkat edilecek bazı hususlar

Bir kooperatife ortak olurken;

- Sözlere, ilanlara kesinlikle inanılmamalıdır.

- Ödemeler kooperatif adına bankada açılmış olan hesaplara yatırılmalı ya da
kooperatif yetkililerine, kooperatif kaşesini ve ilgililerin imzasını taşıyan 
makbuz karşılığı yapılmalı.

- Kooperatifin mevcut ortaklarının ekonomik, kültürel ve sosyal durumları iyi
araştırılmalı.

- Arsanın tapu devri ya da tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile
alınıp alınmadığına bu arsanın kooperatifin amacına uygun olup olmadığına
bakılmalıdır 

- Ortak sayısının, belirlenen konut/işyeri sayısından fazla olup olmadığı
araştırılmalıdır 

- inşaat ruhsatının alınıp alınmadığı sorulmalı, inşaat seviyesi, arsa alımı ve
inşaata yapılan harcamalar ile toplanan paraların mukayesesi yapılmalıdır.

- Ortaklık devralınacak şahsın, gerçekten ve halen o kooperatifin ortağı olup
olmadığı, kooperatife borcunun bulunup bulunmadığı araştırılmalı.

- Ödenen aidat ve günün fiyat artışları da dikkate alınarak, inşaatın ne kadar
sürede bitirilebileceği hususunda bir fikir edinilebilmelidir.

2A - ORTAKLARIN HAKLARI NELERDİR?

- Ortaklık hakları ortaklık senedi ile temsil olunur 

- Ortaklar, Kooperatifler Kanununun kabul ettiği esaslar dahilinde hak ve

vecibelerde eşittirler 


A) ORTAKLARIN BİREYSEL HAKLARI


- Ortaklıktan çıkma hakkı

Her ortağın çıkma hakkı vardır 


Ortaklıktan çıkma hakkının kullanılması, anasözleşmeyle en çok 5 yıl için 
sınırlandırılabilir. Ortağın hiç bir suretle kooperatiften çıkamayacağına dair şartlar 
hükümsüzdür 

Çıkış, ancak bir hesap yılı sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. 

Yönetim kurulu, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, 
ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri 
tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir 

- Ortaklık payını devir hakkı

Ortaklık payları devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin 
ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder. 
Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte 
ortak olarak kalmaları sağlanabilir 

- Çıkarılma kararına karşı genel kurula itiraz veya mahkemeye dava açma hakkı 
Kendisine çıkarılma kararı tebliğ edilen ortağın, bu yazıyı aldığı tarihten 
itibaren üç ay içinde mahkemeye itiraz davası açma veya genel kurula itiraz 
etme hakkı vardır 

- Bilgi edinme ve örnek isteme hakkı 

Yönetim ve denetim kurulu yıllık çalışma raporları ile bilançosunu talep eden 
ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi 
mecburidir.

Ortakların bilgi edinme hakkı bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz 

- Ticari defterleri ve belgeleri inceleme hakkı 

Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların incelenmesi, 
genel kurulun açık bir izni veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür 

- Genel kurula katılma, seçme ve seçilme hakkı

Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına 
sahiptir. 

Genel kurula katılma hakkına sahip olan bir ortak, aynı zamanda genel kuruldaki
görüşmelere katılmak, bu görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklamak, sorular 
sormak, görüşülen konular hakkında müştereken veya münferiden önerge vermek ve 
oyunu kullanmak, seçmek, seçilmek gibi haklara da sahip olmaktadır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliği ile tasfiye kurulu üyeliğine seçilebilmek için 
getirilen özel hükümler saklıdır 


-Olumlu gelir gider farkından pay alma hakkı

Tüketim, Motorlu Taşıyıcılar, Üretim ve Pazarlama vb. Kooperatiflerinin 
anasözleşmelerinde olumlu gelir gider farkının (kârın) ortaklar arasında 
bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların kooperatifle yapmış oldukları 
işlemleri oranında yapılır 


-Genel kurulda oy kullanma hakkı

Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir 

Kooperatif işlerinin görülmesine katılmış olanlar Yönetim Kurulunun ibrasına 
ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Ancak, denetçilerin ibrasında oy 
kullanabilirler.

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile 
kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını 
kullanamaz 


-Genel kurulda temsil hakkı

Ana sözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek 
suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir.
Bir ortak genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 
Ortak sayısı 1.000’in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın 
en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. 
Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz 


-Genel kurul kararları aleyhine dava açma hakkı

a) Genel kurul toplantısında hazır ortaklardan alınan kararlara aykırı 
kalarak tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin 
verilmeyen ortaklar kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına 
aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen 
günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemeye başvurup iptal davası açabilirler 


b) Genel kurul toplantısında hazır bulunsun ya da bulunmasın;

1- Toplantıya çağrının usulü dahilinde yapılmadığını,

2-Gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini,

3-Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara 
katılmış bulunduklarını,iddia eden ortakların da dava açma hakları bulunmaktadır.

-Denetçilerin dikkatini çekme ve açıklama yapılmasını isteme hakkı

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin açıklama yapılmasını 
istemeye yetkilidir 


-Tasfiye artığından pay alma hakkı 

Anasözleşmelerde, kooperatif borçlarının ve ortak pay bedellerinin ödenmesinden 
sonra, kalan miktarın dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri 
arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılacağı yönünde hükümlere 
yer verilmiştir 

B) TOPLU KULLANILABİLECEK HAKLAR

Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı Dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak 
sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, 
istek sahiplerinin müracaatı üzerine ilğili Bakanlık tarafından da genel kurul 
toplantıya çağrılabilir.

Gündeme madde ilavesini isteme hakkı 

Kooperatifler Kanununun göre, dört ortaktan az olmamak üzere, ortakların en az 
onda biri tarafından, genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak 
bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. 

Kooperatife kayıtlı ortakların en az onda birinin, genel kurul sırasında gündem 
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce (divanın seçimini takiben) yazılı 
teklifte bulunmaları halinde;


- Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,

- Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,

- Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,

- Genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması,

- Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı 
olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,

- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesi, ile ilgili hususların da genel kurula katılanların yarıdan bir 
fazlasının kabulü ile gündeme alınması mümkündür 

Sermaye (ortaklık) payı hakkı

Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. 
Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde 
birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir 

Mevcut duruma göre bir ortaklık payının değeri 100.000 lira olup, bir ortakça 
alınabilecek en çok pay adedi ise 5.000’dir.

Aidat ödeme yükümlülüğü

Yapı Kooperatiflerinde ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı 
bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 
genel kurulca belirlenen miktardaki gider taksitlerini ve bunların gecikme 
bedellerini ödemek zorundadırlar.


Sır saklama yükümlülüğü ve ceza

Ortak öğrenmiş olduğu kooperatife ait sırlarını, sonradan ortaklık hakkını 
kaybetmiş olsa dahi gizli tutmak zorundadır. uymayan ortak meydana gelecek 
zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikayeti üzerine 
bir yıla kadar hapis veya ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte 
cezalandırılır 

Ortakların sorumluluğu

1. Sınırsız sorumluluk

Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına 
alabilir 

2. Sınırlı sorumluluk

Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla 
olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu 
olacakları hususunda bir hüküm konabilir 

Ortağın şahsi alacaklılarının durumu 

Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak;

- Ortağa ait faizi, 

- Gelir gider farklarından hissesine düşen miktarı, 

- Kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı, haczettirebilirler 


Ödemelerini geciktiren ortaklardan faiz alınabileceği, ancak bileşik faiz 
yürütülemeyeceği

Sermaye koyma borcunu zamanında yerine getirmeyen ortak, ihtara gerek 
kalmaksızın temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, ortaklar temerrüt 
halinde cezai şart ödemeye de mecbur tutulabilirler 

aidat ödeme borcunu yerine getirmeyen ortaklardan, genel kurulca belirlenen 
oranda faiz istenebilir. 

aidat ödemelerini geciktiren ortaklara yürütülen gecikme faizlerinin ana 
borca eklenerek tekrar bileşik faiz yürütülmesi de söz konusu değildir.


3A - ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ YOLLARI

1. Genel olarak ortaklık sıfatının kaybedilmesi

Bir ortağın ortaklık sıfatı genel olarak; 

- Çıkma hakkını kullanarak

- Ölümü ile 

- Ortaklık payını devretmesiyle 

- Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, 
bu görev veya hizmetin sona ermesiyle 

- Anasözleşmede gösterilen sebeplerle ortaklıktan çıkarılmasıyla 

- Parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu sona erer.


2. Ortaklıktan çıkarılma (ihraç) esasları

Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözleşmede 
açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle 
ortaklıktan çıkarılamazlar.

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar 
verilir. Anasözleşme, çıkarılan ortağın genel kurula başvurma hakkı saklı 
kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir. Uygulamadaki 
anasözleşmelere göre, ortaklıktan çıkarma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Çıkarılma kararının onaylı örneğinin on gün içinde notere tevdi edilmesi 
gerekir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası 
açabilir. Ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. 
Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter 
aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz 
edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası 
açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası 
hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz 
edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir 


3. Parasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeni ile ortaklıktan 
çıkarılma yapı kooperatiflerinde en çok rastlanan ortaklıktan çıkarma nedeni, 
ortağın parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. 
parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca 
noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. 
İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler ortaklıktan çıkarılır 


4. Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesine göre diğer ortaklıktan 
çıkarılma sebepleri 

- Ortaklık şartlarını kaybetmek,

- Kur’a çekimi sonunda kendilerine düşen konutları kabul etmemek,

- Tapuda kendi adlarına tescilden önce konutlarında yaptıkları tahribat veya 
tadilatı yazılı ihtara rağmen düzeltmemek,

- Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı 
mahkum olmak,ortaklıktan çıkarılma sebebidir.


5. Çıkarılma kararına karşı genel kurul nezdinde itiraz eden veya mahkemede 
itiraz davası açan ortağın hukuki durumu

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz.
Bunların ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar 
devam eder 


4A ÇIKAN VE ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ ve YÜKÜMLÜLÜK 


1. İade edilecek haklar, hesabı ve zamanı

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, 
anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç 
yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat 
isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak 
ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlayarak beş yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar. 

Çıkan, çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun 
kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür 


2. Yapı Kooperatiflerinde çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma

yapı kooperatifi devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye 
ve diğer alacakları, o yıl bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden 
itibaren bir ay içinde geri verilir. Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine 
yeni ortak alınması halinde eski ortağın ödediği sermaye ve diğer alacakları 
derhal geri verilir. 


3. Ortak, alacak ve haklarının cari fiyat veya döviz kuru üzerinden 
değerlendirilmesini veya faiz verilmesini talep edemez. 

Kooperatiften çıkan ya da çıkarılan ortağın, kooperatife yapmış olduğu 
ödemelerini cari fiyat veya döviz kuru üzerinden değerlendirilip, hesaplanıp 
iadesini istemesi söz konusu değildir. 

Ancak, genel kurul kararıyla ödemeler yabancı para cinsinden yapılmışsa, 
çıkan ya da çıkarılan ortaklara iadelerin de aynı para cinsinden yapılması 
gerekir.

Bu sayfa 7051 defa okunmuştur.

SAYFA BAŞINA DÖN                                FAYDALI BİLGİLER SAYFASINA DÖN